ποεῖτον

ποεῖτον
ποιέω
make
pres imperat act 2nd dual (attic epic)
ποιέω
make
pres opt act 2nd dual
ποιέω
make
pres ind act 3rd dual (attic epic)
ποιέω
make
pres ind act 2nd dual (attic epic)
ποιέω
make
imperf ind act 2nd dual (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”